TÁBOR 2020

 
PALUČINY 2020 (25. 7.- 8. 8. 2020)
 

Jako každoročně pořádáme i  letos čtrnáctidenní letní dětský tábor pro naše členy a  další kamarády, kteří mají chuť jet s námi. Tradičně se vydáme opět na naši oblíbenou louku u Palučin.
Tábor se nachází na louce obklopené lesy a potůčkem, je bez elektřiny. Tábor je stanový (dvoulůžkové stany s podsadou), zázemí tábora tvoří polní kuchyň s maringotkou, dále je zde k dispozici velký vojenský stan a přístřešek sloužící jako jídelna a společenská místnost, k vybavení patří i vojenská sprcha a suché WC.

Cena tábora pro členy oddílu, kteří uhradili členský příspěvek do konce roku 2019 je 2900 Kč, pro ostatní táborníky 3500 Kč. 
Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let (pro žáky 1. - 9. ročníku ZŠ).

 
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity tábora. Vzhledem k omezené kapacitě tábořiště budou přednostně přijímáni členové dětského oddílu Berušky Lány, kteří chodí na schůzky, poté další zájemci v pořadí podle počtu táborů, které s námi absolvovali.