16. 11. 2012

15.04.2013 16:38

 

9. Schůzka

16. 11. 2012 (Klubovna)

Dnešní Berušky jsme zahájili „Foukanou“. Všichni jsme si sedli kolem stolu, na jedné straně sedělo jedno družstvo, na opačné straně družstvo druhé. Všichni jsme si dali ruce za záda. Uprostřed stolu byl položen míček (více stolů, více míčků) a na povel jsme začali foukat do míčku a snažili se ho soupeřům shodit ze stolu na jejich straně. Když se nám to povedlo, získali jsme bod. V této hře se chvilinku pokračovalo a poté jsme ji nahradili jinou.

 

Ta se jmenovala „Ruční fotbal“. Ve stejných družstvech jsme si sedli na židlích naproti sobě – jedna řada, druhá řada. Poté už jen zbývalo vhodit do hry míč (nafouknutý balónek). Hra byla podobná té předešlé, akorát se zde mohlo do balónku mlátit pouze rukama a nesmělo se zvedat ze židle. Komu balónek spadl za záda, ten uštědřil soupeřovi bod. Po chvíli velmi napjaté hry jsme se přesunuli na zkoušení Mikulášské besídky.

 

 

 

Když jsme si besídku natrénovali, zbyl nám ještě čas na jednu hru. Jelikož jsme žadonili o „Medvěda“, tak vedoucí naši prosbu splnily a my tak příjemně zakončili dnešní schůzku. Určili jsme mezi sebou jednoho, který se proměnil v medvěda, a zavázali jsme mu oči. Poté se v klubovně zhaslo a hra mohla začít. Medvěd chodil po klubovně, dělal při tom „Brum, brum“ a snažil se někoho chytit. Když někoho chytil, měl za úkol poznat, kdo to je. Když ho poznal, vyměnili se role, když ne, tak ho musel pustit a hledat dále.