21. 9. 2012

15.04.2013 16:27

 

3. Schůzka

21. 9. 2012 (hřiště)

                Prvními dětmi na dnešní schůzce byly nové děti, které se mezi nás přišly podívat poprvé a tak se náš počet zvýšil na 20 dětí.

                Co nejdříve to šlo, přesunuli jsme se opět od klubovny na hřiště, kde jsme zahájili naši schůzku hrou zvanou „Pešek“.  Všichni jsme se postavili do kruhu a zvolili jsme si mezi námi jednoho peška, který si stoupl mimo kruh. Ostatní, mimo peška jsme zavřeli oči a začali říkat společně říkanku: „Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. Ať je to ten, nebo ten, praštíme ho koštětem.“ Když jsme říkanka doříkali, pešek si někoho vybral, poklepal mu na rameno a utíkal kolem dokola. Ten, co mu pešek poklepal na rameno, se zvedl a běžel v protisměru. Kdo doběhl na volné místo dříve, ten si sedl a peškem se stal ten druhý.

 

Po peškovi jsme se přemístili na volejbalové hřiště, kde jsme začali s „Vybíjenou“ všichni proti všem. Následoval „Souboj ve družstvech“ v různých disciplínách – běh pozpátku, káčátka a skoky snožmo. To družstvo, které získalo více bodů, vyhrálo.

 

 

                Poslední hrou dnešní schůzky byly „Sochy“. Určili se dva sochaři a dva hádači. Sochaři vytesají (postaví) každou sochu a hádači si je musí pořádně prohlédnout a zapamatovat jejich postoj, výraz atd. Poté hádači odejdou opodál a sochaři provedou na sochách nějakou změnu. Hádači se poté vrátí a který z nich uhodne více změn, ten vyhrává.

                Závěr schůzky končil opět nástupem a Máťa Kašpárek nám rozdal bonbóny, jelikož měl svátek. J Po rozloučení jsme se rozutekli s rodiči domů.