25. 1. 2013

15.04.2013 16:58

 

20. Schůzka

25. 1. 2013 (klubovna)

Dnešní schůzku jsme zahájili hrou „Kutálení v kruhu“. Všichni jsme se posadili pohodlně do kruhu a jeden z nás šel doprostřed. Našim úkolem bylo posílat si míček tak rafinovaně, abychom osobu uprostřed kruhu zmátli a ona nám míček nechytla. Míček se mohl ovšem jen kutálet, a ne házet apod. Když ho dotyčný uprostřed chytil, vyměnil si pozici s tím, kdo se dotkl míčku naposled. Hra se opakovala, dokud jsme se všichni nevystřídali.

 

Abychom se trochu vyřádili a rozproudili si krev, zahráli jsme si „Račí fotbal.“ Rozdělili jsme se do dvou stejně vyrovnaných družstev. Poté jsme posadili z každého družstva dva hráče na střídačku a hra mohla začít. Při hře jsme se pohybovali jako raci, po rukou a nohou, tváří nahoru. Do míčku jsme mohli pouze kopat nohou, ale přitom jsme se nesměli posadit na koberec. V průběhu hry jsme se střídali, jelikož nás bolely ruce.

 

 

 

 

Dnešní závěr patřil hře „Pepíček s čárkou“. Opět jsme se posadili do kruhu a vyhrnuli rukávy, aby nám bylo vidět na ruce. Poté Monča vysvětlila pravidla. Někdo zahájil hru (např. Monča) slovy: Já Monča bez čárky volám … (Pavla) bez čárky. Ten, koho Monča zavolala, hned musel odpovědět: „Já Pavel bez čárky volám … bez čárky. Takto to pokračovalo, dokud to někdo nezkazil. Ten, kdo udělal nějakou chybu, nebo mu odpověď trvala déle, získal čárku na ruku, aby ji všichni viděli. Poté povídal: „Já .. s jednou (dvěma, třemi – podle toho, kolik jich měl) čárkou volám .. se dvěma čárkami. Hru vyhrál ten, kdo měl na ruce nejméně čárek.

 

 

Když už jsme měli hlavy a jazyky dostatečně zamotané, hru jsme ukončili. Rozloučili jsme se, popřáli si pěkné jarní prázdniny a odebrali se domů.