29.10.2010

16.11.2011 15:42

 

7. Schůzka

 (klubovna)

 

Dnes hned po příchodu jsme si udělali docházku. Každý z nás dostal tolik kuliček, kolikrát byl na Beruškách od začátku roku a vhodil si je do své pokreslené rourky.

Poté jsme šli na první hru, která se jmenovala „Fotbal v sedě“. Prvně jsme se rozdělili do dvou družstev, tak aby byly síly vyrovnané, poté si každé družstvo sedlo na židličky proti sobě a mezi židlemi se nechala větší mezera. Hrálo se s nafukovacím balónkem a nesměl nikdo vstát ze židle. Jediné, čím bylo povoleno hrát, byly ruce. Každý pinkal do balónku co nejvíce, tak aby nepinknul soupeře a balónek spadl za ně do pomyslné brány. Hra se postupně stávala obtížnější tím, že se přidával větší počet balónků.

Další hra se jmenovala „ Co se změnilo“. Všichni jsme si pečlivě prohlédli klubovnu, co kde je a poté jsme šli za dveře, kde jsme zpívali různé písničky, dokud nás Darja s Mončou nezavolaly zpět. Poté jsme měli najít tři rozdíly, které se změnili za dobu, co jsme zpívali a pošeptat to vedoucím. Kdo uhodl všechny tři, sedl si a pozoroval ostatní. Na konci se vždy řeklo kde co bylo, aby se každý mohl podívat. Hra se několikrát opakovala.

 Poslední hrou dneška byl „Pohádkový příběh“. Každý jsme si ve družstvech vylosovali nějakou pohádkovou postavičku a se všema postavičkami jsme měli utvořit nějaký příběh, který jsme pak přehráli jako krátkou scénku. Vznikly tak dva odlišné příběhy.

Pohádka všeho druhu

 

(Šmoulinka, Maková panenka, Hurvínek, Vodník, Čert)

(Káťa V., Kamil M.,Viktorka M., Kája K.)

Jednoho dne se Maková panenka, Hurvínek a Šmoulinka sešli, aby vyrobili dárek pro vodníka. Vymýšleli a vymysleli, že mu vyrobí dřevěného čerta. Když ho vyrobili, šli za vodníkem, který seděl na hladině rybníka. Bafli na něj a vodník se tak vylekal, že spadl do rybníka. Šmoulinka, Maková panenka a Hurvajz se velice lekli a Šmoulinka se táák lekla, že Hurvínka objala. Pak se velmi styděla a vodník se najednou vynořil. Hurvínek, Šmoulinka a Maková panenka mu dali vyřezaného čerta. Popřáli mu a pak se to stalo….. „Čert omládl“. Byl však velmi kamarádský a tak i s čertem oslavovali vodníkovi narozeniny.

 

Pomotaná pohádka

 

(Hloupý Honza, Zlatovláska, Rumburak, Křemílek, Brouk pytlík)

(Natálka L., Viktorka L., Tom M., Verča M.)

Jednoho dne se Hloupý Honza rozhodl, že se půjde projít do lesa. Když Honza vstoupil do lesa, spatřil jak děvče se zlatými vlasy pláče. Rozběhl se a zeptal se: „Co se děje“? Děvče neodpovídalo. „Jak se jmenuješ“? „Říkají mi Zlatovláska a tobě?“ „Hloupý Honza“.

„Já jsem šla na procházku a ztratila jsem se.“ V tu chvíli se z nenadání objevil známý čaroděj Rumburak. Áááá Zlatovláska a Hloupý Honza, to by nešlo, vy dva k sobě nepatříte, řekl Rumburak. Já chci Zlatovlásku. Zlatovlásko vezmeš si mě? Nééé Rumburaku, tebe nikdy!!!!! Odpověděla Zlatovláska.Néééé, to néééé. Tak a teď tě proměním : čáry máry fuk…. Znenadání měla Zlatovláska zelené vlasy a Rumburak zmizel.

Co budu dělat? Rozplakala se Zaltovláska. Já mám nápad, řekl Honza. Zajdeme za Křemílkem, toho znám moc dobře, ten nám pomůže. Je to jen kousek. A za chvíli tam byli. Ahoj Křemílku, mé Zlatovlásce přeměnil Rumburak vlasy. A tak já už něco vymyslím. Za pár minut byl lektvar hotov. Honzo, tady je. Děkuji. Tady máš Zlatovlásko, napij se. Zlatovláska se napila a rázem měla zpět zlaté vlasy. Všechno dopadlo dobře a Honzovi a Zlatovlásce se narodil syn jménem Brouk Pytlík. Všichni žili šťastně až do smrti.

Po dohrání pohádek zbýval už jen nástup, rozloučení a odchod domů.