7. 9. 2012

15.04.2013 16:24

 

1. Schůzka

7. 9. 2012 (hřiště)

 

Je tu nový školní rok a s ním i první Berušky po prázdninách. S většinou jsme se viděli na táboře, ale zavítaly mezi nás i děti, které s námi na táboře nebyly, nebo které se na nás dnes přišly podívat úplně poprvé.

 

Schůzku jsme zahájili u obecního úřadu na hřišťátku, kde jsme chvíli počkali, než se všichni sejdeme. Mezitím jsme volný čas využili na prolézačkách, houpačkách, atd. Po chvíli jsme si sedli do kruhu, seznámili se mezi sebou a naše vedoucí nám řekly, co vše se na Beruškách smí a nesmí.

 

Poté, jsme se přemístili na nám dobře známé hřiště, kde jsme začali hrát hry. První hra se jmenovala „Kuchta buchta.“  Vybralo se jedno dítě, které bylo kuchta. Ta si šla na chvíli stoupnout stranou a ostatní děti si mezi sebou rozdělily na dané téma role (např.: barvy, zvířata, ….). Kuchta si pak vybere třeba jednu barvu, řekne ji a ten, kdo má vyslovenou barvu před kuchtou utíká. Když ho kuchta chytí, vymění si role.

 

Další a pro dnešek poslední hrou byla „Šlechta“. Děti se rozdělily na 1 krále, poté podle počtu dětí na šlechtu a poddané. Šlechta a poddaní se snaží krále sesadit z jeho místa tak, že mu hodí míč, a když ho král nechytne, musí pro něho dojít. Jak se uvolní jeho místo, tak má kdokoliv možnost jeho místo obsadit tak, že nejrychleji doběhne na místo krále. Po králi ovšem může bít jen šlechta, která může vybít i poddané. Poddaní mohou bít pouze po šlechtě. U všech platí to, že když míč nechytí, tak pro něho musejí dojít a tím se posouvají všichni z místa na místo. Během hry se také může říct „revoluce“, což znamená, že jeden z vedoucích si stoupne někam opodál, zakřičí „revoluce“ a všichni do jednoho musí vedoucího oběhnout a vrátit se zpět. Kdo doběhne první na místo krále, je král a postupně se obsazují nejlukrativnější místa ve hře.

 

Po této hře jsme se všichni zase přesunuli zpět k obecnímu úřadu, kde jsme se po nástupu rozloučili a odešli domů.