2012/2013

7. 9. 2012

15.04.2013 16:24
  1. Schůzka 7. 9. 2012 (hřiště)   Je tu nový školní rok a s ním i první Berušky po prázdninách. S většinou jsme se viděli na táboře, ale zavítaly mezi nás i děti, které s námi na táboře nebyly, nebo které se na nás dnes přišly podívat úplně poprvé.   Schůzku jsme...

14. 9.2012 (hřiště)

15.04.2013 16:26
  2. Schůzka 14. 9.2012 (hřiště) Dnes jsme se opět sešli na hřišti u klubovny, kde jsme chvíli vydrželi, než nás bude více. K našemu velkému překvapení se počet členů opět navýšil a bylo nás celkem 15 dětí a nějaký ten vedoucí.J Jelikož nám hřišťátko u klubovny začínalo být malé,...

21. 9. 2012

15.04.2013 16:27
  3. Schůzka 21. 9. 2012 (hřiště)                 Prvními dětmi na dnešní schůzce byly nové děti, které se mezi nás přišly podívat poprvé a tak se náš počet zvýšil na 20...

5. 10. 2012

15.04.2013 16:28
  4. Schůzka 5. 10. 2012 (Hřiště) Dnešní prosluněnou páteční schůzku jsme zahájili hrou „Kuchta buchta.“  Vybrali jsme jedno dítě, které bylo kuchta. To si šlo na chvíli stoupnout stranou a ostatní děti si mezi sebou rozdělily na dané téma role (např.: barvy, zvířata, ….). Kuchta si...

12. 10. 2012

15.04.2013 16:28
  5. Schůzka 12. 10. 2012 (Hřiště) Dnes jsme se sešli na hřišťátku u klubovny, kde jsme si zatím, než jsme se všichni sešli, zahráli „Čáp ztratil čepičku.“  Zvolili jsme si jednoho čápa, který říkal říkanku: „Pan čáp ztratil čepičku a ta měla barvičku….“ Když vyslovil čáp nějakou...

19. 10. 2012

15.04.2013 16:31
  6. Schůzka 19. 10. 2012 (Hřiště) Zřejmě poslední příjemný, slunečný říjnový pátek jsme trávili venku na hřišti. Začali jsme hrou „Hutututůůůůů“, na kterou jsme se museli rozdělit do dvou družstev. Každé družstvo si stouplo na druhý konec hřiště a uprostřed se namalovala čára, která dělila...

2. 11. 2012

15.04.2013 16:32
  7. Schůzka 2. 11. 2012 (Klubovna) Podzim už se přihlásil v plné své síle, je chladno, deštivo, a tak jsme naše schůzky museli přesunout do klubovny. Jelikož se nás letos na Beruškách sešel snad za ta léta rekordní počet malých berušek, tak je nám klubovna poněkud těsnější, ale i...

9. 11. 2012

15.04.2013 16:33
  8. Schůzka 9. 11. 2012 (Klubovna) Dnešní schůzku Berušek jsme zahájili „Plácanou.“ Všichni jsme si sedli ke stolu, dali ruce na stůl a propletli je se sousedem. Poté jeden plácnul do stolu a plácnutí kolovalo v určeném směru. Když někdo plácnul 2x, změnil se směr hry. Kdo se spletl,...

16. 11. 2012

15.04.2013 16:38
  9. Schůzka 16. 11. 2012 (Klubovna) Dnešní Berušky jsme zahájili „Foukanou“. Všichni jsme si sedli kolem stolu, na jedné straně sedělo jedno družstvo, na opačné straně družstvo druhé. Všichni jsme si dali ruce za záda. Uprostřed stolu byl položen míček (více stolů, více míčků) a na povel...

23. 11. 2012

15.04.2013 16:44
  10. Schůzka 23. 11. 2012 (klubovna) Dnešní schůzku jsme zahájili novou hrou, která se jmenovala „Kyselý citrón“. Jeden z nás šel za dveře a mezitím, jsme se všichni postavili do kruhu. Vybrali jsme mezi námi jednoho, který si dal plátek citrónu do pusy. Všichni ostatní se tvářili...

30. 11. 2012

15.04.2013 16:45
  11. Schůzka 30. 11. 2012 (klubovna) Dnešní schůzku jsme hned zahájili zkoušením Mikulášské pohádky na besídku. Vždyť první nás už čekala v neděli 2. 12. Besídku jsme si zkusili dvakrát a potom jsme si ještě jednou přezpívali všechny písničky. Když jsme měli dostatečně natrénováno,...

2. 12. 2012

15.04.2013 16:46
  12. Schůzka 2. 12. 2012 (klubovna, hřiště) Dnes je první Adventní neděle a my jsme byli požádáni Lánskými hasiči, zda bychom jim nezahráli naši pohádku u příležitosti rozsvícení Vánočního stromečku. Sešli jsme se v půl druhé v klubovně, kde jsme si pohádku dvakrát zkusili. Poté...

7. 12. 2012

15.04.2013 16:49
  13. Schůzka 7. 12. 2012 (Hostinec u Endrychu) A je to tu, den, na který jsme se připravovali téměř dva měsíce. Všichni jsem se sešli v hospodě u Endrychu v 16 hodin, abychom si stihli ještě alespoň jednou přezkoušet Mikulášskou pohádku. Poté už jen následovalo pilné malování,...

14. 12. 2012

15.04.2013 16:52
  14. Schůzka 14. Schůzka 14. 12. 2012 (Klubovna) Konečně! Žádné zkoušení, nacvičování, zpívání a předříkávání. Je po besídkách a představeních a my máme slíbeno, že si celou schůzku budeme jenom hrát. Už jsme se nemohli dočkat! Na rozehřátí jsme si jako první hru zahráli „Na...

18. 12. 2012

15.04.2013 16:52
  15. Schůzka 18. 12. 2012 (ZŠ Morašice) Jelikož jsme měli nádhernou Mikulášskou pohádku, požádala nás ZŠ a MŠ Morašice, jestli bychom jim pohádku nezahráli také u nich ve škole. A tak jsme se jednoho úterního rána sešli v Morašické škole (což se nám velice líbilo, jelikož jsme...

21. 12. 2012

15.04.2013 16:53
  16. Schůzka 21. 12. 2012 (klubovna) Poslední schůzku letošního roku jsme zahájili rozdáváním perníčků, které jsme si asi před měsícem nazdobili. Každý si do sáčku vzal stejný počet perníčků tak, aby se dostalo na všechny. Potom jsme si sedli do kruhu a začali si předávat dárečky. Postupně...

4. 1. 2013

15.04.2013 16:54
  17. Schůzka 4. 1. 2013 (Klubovna) První schůzka v novém roce a my ji zahájili hrou „Telegraf.“ Všichni jsme se posadili do kruhu, s nohama pokrčenýma a co nejblíže ostatním. Pod nohy jsme si provlékli ruce, které posílaly míček. Míček jsme mohli posílat v jednom směru, nebo...

11. 1. 2013

15.04.2013 16:55
  18. Schůzka 11. 1. 2013 (Klubovna) Začátek dnešní schůzky jsme zahájili hrou „Na vraha.“ Posadili jsme se všichni do kroužku tak, abychom na sebe dobře viděli. Každý si z balíčku žolíkových karet vylosoval jednu kartu. Ten, kdo si vytáhl červenou, se stal „vrahem.“ Vrah zabíjí své...

18. 1. 2013

15.04.2013 16:57
  19. Schůzka 18. 1. 2013 (klubovna) Dnešní schůzku zahájil „Šerm lžic“. Utvořili jsme si dvojice, každý z nás dostal do rukou dvě lžíce a na jednu lžíci jsme si položili kuličku. Druhou lžíci jsme používali jako zbraň. Měli jsme za úkol vyvést protihráče z míry a šikovně strčit...

25. 1. 2013

15.04.2013 16:58
  20. Schůzka 25. 1. 2013 (klubovna) Dnešní schůzku jsme zahájili hrou „Kutálení v kruhu“. Všichni jsme se posadili pohodlně do kruhu a jeden z nás šel doprostřed. Našim úkolem bylo posílat si míček tak rafinovaně, abychom osobu uprostřed kruhu zmátli a ona nám míček...

Vítání občánků

15.04.2013 16:59
  Vítání občánků (26. 1. 2012) Dnes jsme se sešli v klubovně pouze čtyři - Kája Kaplanová, Pája Kopecký, Míša Kubelková a Adélka Vodehnalová. Sešli jsme se v půl třetí a zkusili jsme si přeříkat básničky a zazpívat písničky. Kája také hrála na housle. V 15:00 přišla naše...